หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
774865 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 92
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7572
ข่าวประจำวัน : Many doctors stay mum on controversial care: study

Wed Feb 7, 2007 5:59PM EST
Photo

By Gene Emery

BOSTON (Reuters) - Do not always expect straight talk from your doctor about treatments he or she disapproves of -- 14 percent of physicians believe it is acceptable to withhold information about topics such as birth control, abortion and sedating dying patients, according to a study published on Wednesday.

In addition, 29 percent feel no obligation to tell patients where they can go to get that care.

Most of the 1,144 U.S. doctors who responded to the poll, accord to a report in the New England Journal of Medicine, supported full disclosure and referral to another health care provider if they had moral objections to a treatment or procedure.

"If physicians' ideas translate into their practices, then 14 percent of patients -- more than 40 million Americans -- may be cared for by physicians who do not believe they are obligated to disclose information about medically available treatments they consider objectionable," Dr. Farr Curlin of the University of Chicago and colleagues wrote.

"In addition, 29 percent of patients -- or nearly 100 million Americans -- may be cared for by physicians who do not believe they have an obligation to refer the patient to another provider for such treatments."

Men, Christian doctors and physicians with the strongest religious beliefs were most likely to say it is permissible to withhold information and not help a patient find another source of controversial care.

The findings mean that "if you anticipate wanting access to an area of medical treatment that may be controversial, you might want to have a frank conversation with your physician up front," Curlin said in a telephone interview. 

Dr. John Lantos, also of the University of Chicago, called that the "let the buyer beware" approach. "If they don't like the answer, they should find a different doctor."

Plenty of doctors object to something, the survey found.

"For example, 52 percent of the physicians in this study reported objections to abortion for failed contraception, and 42 percent reported objections to contraception for adolescents without parental consent," Curlin's team wrote

.They found that 86 percent of the doctors believed in presenting all options and 71 percent would refer patients to another doctor who does not object to the requested procedure.

The study concluded that patients should ask their doctors outright about various options.

The survey showed that many doctors accommodate patients even when they have moral objections to certain situations.

For example, 42 percent said they do not approve of providing contraception to teenagers unless a parent agrees. Yet among the doctors who object, only 22 percent said physicians are not obligated to disclose all possible options to the teen. 

And when it came to giving patients information about terminal sedation, a practice that only 17 percent of the doctors found objectionable, only 11 percent of the doctors with moral reservations said doctors can withhold information.

"When we train doctors we encourage them to try to be ethical, and to practice ethically they must first make judgments in any situation about what is good," Curlin said.

"They also have to have the will to do what they judge to be good. And in our culture, where there are so many possible uses of medical technology, people will disagree at times on what is permissible."

© Reuters 2007. All rights reserved.
ข่าวประจำวัน : 8 February 2007
แหล่งที่มา Reuters
อ่าน 298

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω