หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108208 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 79
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7577
ข่าวประจำวัน : 9ศิลปินแห่งชาติปีนี้เชิดชู"ระวี ภาวิไล"สวช.ประกาศแล้ว 9 ศิลปินแห่งชาติ 2549 จาก 3 สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง อาทิ ระวี ภาวิไล นักคิดนักเขียนชื่อดัง นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน นายกสมาคมประติมากรไทย เดชา บุญค้ำ สถาปนิกชื่อดัง สุชาติ ทรัพย์สิน นายหนังตะลุงชื่อดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราช เกียรติพงศ์ กาญจนภี หรือ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ เจ้าของผลงานเพลงรักคุณเข้าแล้ว ความรักเจ้าขา เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ 24 ก.พ.นี้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) แถลงภายหลังการประชุมกวช.ว่า ที่ประชุมมีมติคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานดีเด่นเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 แล้ว ทั้งหมด 3 สาขา 9 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ (จิตรกรรม) นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ประติมากรรม) นายกสมาคมประติมากรไทย นายเดชา บุญค้ำ (ภูมิสถาปัตยกรรม) นางสมถวิล อุรัสยะนันทน์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายมณี พยอมยงค์ นายระวี ภาวิไล และสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ร.ต.ต.กาหลง พึ่งทองคำ (ดนตรีไทย) นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี (ดนตรีสากล–ผู้ประพันธ์เพลง) และนายสุชาติ ทรัพย์สิน (การแสดงพื้นบ้าน) นายหนังตะลุงชื่อดังแห่งเมืองนครศรีธรรมราช

นายระวี ภาวิไล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมา ตนพยายามศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาพุทธมานาน รวมทั้งอยากเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปสู่ผู้ที่สนใจผ่านงานเขียนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความบันเทิงและเข้าใจในหลักการพัฒนาชีวิตจิตใจมีแนวทางที่นำไปสู่ความสุขของตนเองและผู้อื่น อย่างไรก็ตามด้วยวัย 81 ปี ของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ตนจะผลิตงานด้านวรรณศิลป์ในเชิงปรัชญาและศาสนาต่อไป และมีความยินดีที่สุดหากมีการนำผลงานที่ผ่านมาในชีวิตไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 เพราะนี่คือการยอมรับในคุณค่าผลงานของตัวเอง จากนี้ไปก็ยังมุ่นมั่นทำงานเพื่อส่วนรวม โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ทำงานด้านศิลปะด้วยความรัก เป็นทั้งครูให้ความรู้ด้านศิลปะ และเป็นประติมากรที่สร้างสรรค์ผลงาน เป็นนายกสมาคมประติมากรไทย มีภารกิจสำคัญที่จะยกระดับงานประติมากรรมของประเทศไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สำหรับผลงานประติมากรรมที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเป็นการออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญ "พระมหาชนก" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นมงคลชีวิตอย่างที่สุดที่ได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท

นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี หรือ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ผู้ประพันธ์เพลง) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและไม่เคยคาดหวังจากรางวัลที่จะได้รับตำแหน่งนี้ ขอบอกว่าดีใจเป็นที่สุด คิดว่าผลงานที่ประชาชนรู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่คือการประพันธ์เพลง รักคุณเข้าแล้ว, เพลงเพียงคนเดียว ,เพลงวิหคเหินลม, เพลงความรักเจ้าขา นอกจากนี้ยังมีผลงานล่าสุดได้แต่งเพลงนางสาวไทย ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ สำหรับบรรเลงในการประกวดนางสาวไทย เมื่อพ.ศ.2543 และได้แต่งเพลง 72 พรรษา พระเมตตาปกเกล้า ร่วมเฉลิมฉลอง 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้วย

นายเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 เพราะเป็นสิ่งที่หวังไว้สูงสุดในชีวิต และถือเป็นครั้งแรกที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับจิตรกรรมที่ตนได้สร้างสรรค์และจัดแสดงผลงานมากว่า 40 ปี ให้ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณา ซึ่งตนคิดว่า เป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิต

ด้านนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เลขาธิการกวช. เปิดเผยว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี 2549 นั้นเน้นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น รวมทั้งมีคุณธรรม และมีความรักในงานศิลปะของตน และเป็นผู้มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความงาม สะท้อนภาพสังคม และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย และผลงานที่ได้รับการจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

"สำหรับผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับเงินตอบแทนประจำตำแหน่งเดือนละ 12,000 บาท และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย และหากเสียชีวิต จะมีค่าช่วยเหลืองานศพ 15,000 บาท ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก 120,000 บาท อย่างไรก็ตามศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2549 ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. เวลา 15.00 น. ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และจะมีงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติมาเมื่อปีพ.ศ.2527 และประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีแรกเมื่อพ.ศ.2528 จนปัจจุบัน (พ.ศ.2550) มีศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม 181 คน เสียชีวิตไปแล้ว 61 คน" เลขาธิการกวช.กล่าว

หน้า 1


ข่าวประจำวัน : 9 February 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 657

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω