หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
764864 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 84
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7582
ข่าวประจำวัน : ผลการทดลองสารป้องกันการติดเชื้อ: เซลลูโลส ซัลเฟต ระยะที่ 3 ผิดความคาดหมาย

ทิม ฟรานซ์

ผู้สื่อข่าวหลัก เอช ดี เอ็น
7
กุมภาพันธ์ 2550
[
เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย มลฤดี ลาพิมล คณะทำงานเรื่องผู้หญิงในงานเอดส์]

ผลการทดลองเซลลูโลส ซัลเฟต ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นไมโครบิไซด์ (สารป้องกันการติดเชื้อ) ที่คาดหวังว่าจะมีสรรพคุณในการป้องกันผู้หญิงจากการติดเชื้อเอชไอวี ได้ดำเนินการทดลองคู่ขนานกันไปใน 5 ประเทศคือ เบนนิน อินเดีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ และ อูกานดา ผลการทดลองดังกล่าวกลับปรากฎผลออกมาอย่างผิดความคาดหมาย และทำให้การทดลองเพื่อศึกษาค้นคว้าไมโครบิไซด์ต้องชะงักไปอีก

การทดลองสารป้องกันการติดเชื้อ(ไมโครบิไซด์) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ อัชเชอร์เจล ก็ต้องหยุดลงหลักจากที่สถาบันวิจัยคอนราด ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของสหรัฐอเมริกา ได้เผยผลการศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาสารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) ผลที่ได้จากการศึกษากลับตาลปัตร กลายเป็นว่า แทนที่จะช่วยป้องกันผู้หญิงจากการติดเชื้อเอชไอวี กลับมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงมากขึ้น และผลการทดลองดังกล่าวก็ได้ทำให้สถาบันวิจัยคอนราดและเอฟเอชไอ (Family Health International (FHI) ต้องยุติการศึกษาทดลองดังกล่าวที่กำลังดำเนินการใน 5 ประเทศทันที

จวบจนปัจจุบัน ก็ยังไม่มีข้อเสนอแนะ หรือ คำชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาดังกล่าวของสถาบันวิจัยคอนราดว่า ทำไมเซลลูโลส ซัลเฟต จึงมีส่วนสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวี หน่วยงานอิสระที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย จะทำการสืบสวน/ทบทวนข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อที่จะทำให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับผลของการศึกษาในครั้งนี้ และเพื่อจะได้มีข้อเสนอแนะให้กับโครงการทดลองสารป้องกันการติดเชื้อ (ไมโครบิไซด์) อื่นๆ

การศึกษาของเอฟเอชไอครั้งนี้ ไม่ได้ยืนยันชัดเจนเลยทีเดียวว่า มีผลต่อการเมโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีแต่มีข้อบ่งชี้ที่มากพอจากการสอบสวนกรณีการศึกษาชองสถาบันวิจัยคอนราดที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ และจำเป็นต้องยุติการศึกษาทันที

ดร. วีรา ฮาลเพินร์ หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า “การศึกษาในประเทศในจีเรีย ไม่ได้มีหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ เอชไอวี เละเราก็ไม่ได้พบหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผนวกกับผลของการศึกษาที่ไม่เป็นไปดังคาดของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนี้ของสถาบันวิจัยคอนราดในประเทศอื่นๆ โครงการวิจัยจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุติการศึกษา”

ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ อัชเชอร์เซล ที่ว่า อาจจะมีส่วนในการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงนั้น เป็นส่วนเสี้ยวของผลที่ได้จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารป้องกันการติดเชื้อในช่วงแรกๆ เช่น นอนนอกซินอล 9 หรือ เอ็น 9 หลังจากที่ได้มีการทดลองใช้เป็นระยะเวลานานและมีกระบวนการศึกษาที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อน นักวิทยาศาสตร์ก็ได้สรุปว่า เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนอนนอกซินอล 9 หรือ เอ็น 9 อย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้น เนื่องจากจะมีอาการระคายเคืองที่บริเวณผนังช่องคลอด ไม่ว่าอาการระคายเคืองนั้นจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของโอกาสเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดเผยการศึกษาเซลลูโลสซัลเฟตให้ได้รับรู้

ประเด็นสำคัญที่มี ณ ปัจจุบัน ก็คือ องค์การอนามัยโลกระบุว่า อัชเชอร์เซล เป็นเพียง 1ใน 4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไมโครไซด์เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งกำลังดำเนินการศึกษาในระยะที่ 3 ในมนุษย์

แม้ว่าผลการศึกษานี้จะทำให้ต้องมาหยุดทบทวนการทดลองและพัฒนาสารป้องกันการติดเชื้อ(ไมโครบิไซด์) แต่ความเปราะบางในการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงอันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางสังคมและสรีระ ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้มีความพยายามจะส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารป้องกันการติดเชื้อ(ไมโครบิไซด์)ตัวใหม่ ขึ้นมา

ที่มา: -AIDS [sea-aids@eforums.healthdev.org] 7 February 2007

-----------------------------------------------------------------------------------

Disappointing anti-HIV microbicide news

By Tim France, Thailand

7 February 2007

*****************

The recent news that phase III clinical trial of cellulose sulfate - a potential microbicide being tested for HIV prevention in women - are to be simultaneously halted in Benin, India, Nigeria, South Africa, and Uganda, is an unexpected and disappointing setback for microbicide development efforts.


The news also surfaces on the heels of recent steps to place HIV prevention more centre stage in the AIDS response - and after trials of circumcision as a HIV prevention approach were also halted because it was more effective than anticipated - highlighting the generally difficult and unpredictable course of seemingly sound HIV prevention strategies.


Trials of the hopeful microbicide gel, also known as Ushercell, were stopped following a preliminary review of results from trials run by CONRAD (a US-based health research organization) showed that rather than protecting women from HIV, it could lead to an increased risk of HIV infection. That report prompted CONRAD and Family Health International (FHI) to immediately pull the plug on separate ongoing trials in the five countries.


No suggestion has yet surfaced as to why use of cellulose sulfate was associated with an increased risk of HIV infection in the CONRAD trial. An independent advisory group of experts overseeing the trial will conduct a detailed review of the data to better understand the findings, and help determine any implications for other microbicide studies.


Apparently, the FHI study did not confirm the finding of increased HIV risk, but the indications from the CONRAD review were sufficient to raise the alarm about their trial, which was also called to a halt.


"In Nigeria, we did not find any evidence of greater risk of HIV infection," said Dr. Vera Halpern, principal investigator of FHI's trial. "But we also found no evidence that the product was effective in preventing HIV. Given the disappointing results from CONRAD's study of the same microbicide candidate in other countries, the responsible course of action was to halt our study."


The finding that Ushercell might increase women's vulnerability to HIV infection are reminiscent of initial trial results with an early microbicide candidate, nonoxynol-9. After a long and complicated history of testing, scientists concluded that, when used frequently, N-9 containing products may increase risk of HIV transmission by causing small disruptions in the vaginal epithelium (cell wall). Whether similar disruptions partly explain the recent cellulose sulfate results remains to be seen.


One major contrast today, however, is that according to the World Health Organization, Ushercell is just one of four hopeful microbicide candidates currently in phase III trials for prevention of HIV and other sexually transmitted infections.

Despite this setback, women's social and biological vulnerability to HIV underscores why continued support for effectiveness trials and development of other microbicide candidates is now even more vital.

For more information about microbicide development and trials, go to: Global Campaign for Microbicides International Partnership for Microbicides


Taken from SEA-AIDS [sea-aids@eforums.healthdev.org] 7 February 2007


ข่าวประจำวัน : 9 February 2007
แหล่งที่มา ประชาไท
อ่าน 245

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω