หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
431531 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 85
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7616
ข่าวประจำวัน : ไทยผนึกจีนต้านมะกันป้องลิขสิทธิ์


ไม่เอาไก๊ด์ไลน์/เสนอแนวสร้างความเข้มแข็งนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ครั้งล่าสุด ที่ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐได้เสนอแนวทางปฏิบัติ (ไก๊ด์ไลน์) เพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเห็นชอบต่อไปในเดือนมิถุนายน

นางพวงรัตน์กล่าวว่า แนวทางที่สหรัฐเสนอมีทั้งแนวทางเพื่อลดการลักลอบสินค้าปลอมแปลง คุ้มครองไม่ให้เกิดการทำซ้ำอย่างผิดกฎหมาย ป้องกันการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท่าทีของไทยยังไม่ยอมรับแนวทางของสหรัฐ และได้ร่วมกับจีนเสนอแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก เช่น ต้องการให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตรวจสอบสินค้าละเมิด สร้างการรับรู้ของประชาชนในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมสหรัฐจะเข้ามาให้ความรู้ว่าจะให้ความคุ้มครองอย่างไรสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี

"สาเหตุที่สหรัฐรุกหนักเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพราะถูกละเมิดมาก สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบังคับให้ปฏิบัติตาม (เอนฟอร์ซ) โดยบางเรื่องเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การลดการลักลอบสินค้าปลอมแปลง การปราบปรามการละเมิด แต่ไทยไม่เน้นการเอนฟอร์ซ โดยการประชุมคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในเดือนมีนาคมจะหารือถึงความร่วมมือด้านนี้ระหว่างกันให้มากขึ้น"

หน้า 17

ข่าวประจำวัน : 12 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 184

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω