หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108208 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 89
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7617
ข่าวประจำวัน : คณะกรรมการเอดส์ชาติไฟเขียว ตรวจวินิจฉัยเชื้อเอดส์ทางน้ำลาย


นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการเอดส์ชาติล่าสุดที่ประชุมได้ทบทวนมติการห้ามตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธีตรวจทางน้ำลาย ซึ่งห้ามใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2537 โดยอนุญาตให้ใช้ในงานวิจัยเท่านั้น แต่เนื่องจากทั่วโลกได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจเอดส์ทางน้ำลายก้าวหน้ามาก พัฒนาให้มีความไวและความแม่นยำใกล้เคียงกับชุดทดสอบการติดเชื้อในเลือด กระทรวงสาธารณสุขได้ให้กรมควบคุมโรค เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาถึงรายละเอียดของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของชุดทดสอบทางน้ำลาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 และที่ประชุมมีมติเห็นด้วย จึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเอดส์ชาติเพื่ออนุญาตให้ใช้ชุดทดสอบเชื้อเอดส์ทางน้ำลายดังกล่าว แต่ให้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลและต้องตรวจโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ห้ามขายในร้านขายยาทั่วไปอย่างเด็ดขาด

นพ.มงคลกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อยาเอฟาไวเรนซ์ (Efavirenz) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์มีอาการแทรกซ้อนไม่มาก ที่ประเทศไทยนำเข้าจากต่างประเทศในราคาถูก มาใช้รักษาผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้สิทธิตามสิทธิบัตรด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุขให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่ใช่เพื่อการค้า ทำให้ได้ยาราคาถูกกว่าเดิมอีก 50 เปอร์เซ็นต์ จากประมาณ 1,400 บาท เหลือเพียงประมาณ 700 บาท คาดจะได้รับยากลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชนพบว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กได้รับอิทธิพลหลายด้านทั้งสิ่งเสพติด และสื่อลามกปลุกเร้าทางเพศมากขึ้น โดยผลการเฝ้าระวังวัยรุ่น เยาวชน ล่าสุดใน พ.ศ.2548 ในกลุ่มเด็ก ม.2 ทั่วประเทศจำนวน 16,729 คน เป็นชาย 8,143 คน หญิง 8,586 คน อายุเฉลี่ย 14 ปี พบว่า นักเรียนชายเคยดูหนังสือโป๊ วีซีดีโป๊ และวิดีโอโป๊ ร้อยละ 48 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วร้อยละ 3 เฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 13 ปี โดยร้อยละ 55 ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และในรอบปีก่อนหน้านี้ เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันร้อยละ 0.3 และทุกครั้งไม่มีการใช้ถุงยางอนามัย โดยร้อยละ 50 มีการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ส่วนนักเรียนหญิงเคยดูวิดีโอ วีซีดีโป๊ร้อยละ 22 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็นแฟน คนรัก โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 29

ในกลุ่มเด็ก ม.5 ได้เฝ้าระวังทั้งหมด 13,967 คน เป็นชาย 5,893 คน หญิง 8,074 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี พบทั้งนักเรียนชาย เคยดูหนังโป๊ วีซีดีโป๊ วิดีโอโป๊ร้อยละ 82 และดูเว็บไซต์โป๊ร้อยละ 57 มีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 18 ก่อนมีเพศสัมพันธ์มีการใช้สารเสพติด ดื่มเหล้า มากถึงร้อยละ 43 โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียงร้อยละ 39 ส่วนนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 9 และมีการดื่มเหล้าก่อนมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 14 ส่วนระดับ ปวช. ปีที่ 2 เฝ้าระวังรวม 14,731 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี พบว่านักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 38 ผู้หญิงมีแล้วร้อยละ 30 ใช้ถุงยางอนามัยเฉลี่ยร้อยละ 42 โดยนักเรียนชายพกถุงยางอนามัยติดตัวร้อยละ 42

หน้า 10


ข่าวประจำวัน : 12 February 2007
แหล่งที่มา มติชนรายวัน
อ่าน 203

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω