หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
219319 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 90
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7642
ข่าวประจำวัน : What kind of lover are you? Here's how to tell

POSTED: 0012 GMT (0812 HKT), February 12, 2007

vert.couple.jpg

By Afi-Odelia E. Scruggs
Health.com

My husband and I have been married less than 10 years, but we're the quintessential "old married couple." We don't coo or act lovey-dovey, even though we have a lot in common and enjoy each other's company. Some onlookers might call our relationship stodgy, but most social scientists would say we happen to be the kind of folks whose friendship blossomed into love.

For other couples, love can look quite different. Some enjoy sparks and passion even decades into their relationship. Others obsess over every single detail of a 20-year marriage as if they had just started dating. In fact, experts say there are six different ways you can be "in love." And your love style may change over the course of your relationship.

Knowing your style can help you evaluate your relationship, says Susan Hendrick, Ph.D., a psychology professor at Texas Tech University, who -- with her husband and research partner, Clyde Hendrick, Ph.D. -- has spent 25 years studying relationships. It'll help you have more realistic expectations about how love happens for you and how it evolves. If you understand that it's normal for a loving couple to have a platonic relationship, for instance, you'll know not to worry if there aren't fireworks. (Health.com: Take back the bedroom.external link )

So what kind of lover are you? Check out these descriptions to find your personal style, and learn how you can keep your relationship healthy and happy.

The romantic

You love being in love. You may be swept away by your new lover's looks or other appealing physical attributes -- and disappointed when they change over time.

Remember that true love doesn't recede with his hairline, and romance doesn't have to fade as the relationship matures. Plan dates, weekend getaways, or just-the-two-of-you vacations to rekindle the spark that ignited your relationship, suggests Pepper Schwartz, Ph.D., a sociology professor at the University of Washington in Seattle.

The list-maker

"You have criteria that are important, and you won't change them," Schwartz says. Even if you're in a committed relationship, you may put too much pressure on your partner to live up to your standards.

Let go of the list. Schwartz warns that clinging to those must-haves could mean a chafed relationship or a lonely life. "Ultimately, the important things are companionship, love, a capacity for forgiveness," she says. "Not the stuff that may impress outsiders."

The obsessive

You want to spend all your time with your partner. And you constantly worry about your relationship, even when you've been together for years. Schwartz says this kind of partner can be overbearing or have highs and lows that drive her significant other crazy.

Don't crowd your lover, Schwartz says. "Realize that too much of a good thing can be too much." You may need to talk to a counselor who can help you understand why you feel so insecure and help you find ways to put your relationship in perspective.

The giver

You may give more than you get. "At some point, you find that it's all going one way," Schwartz says. You're constantly working selflessly to meet your partner's needs, but you're not looking after you.

It's important to have a life outside of your marriage. Develop your own interests, cultivate your own friendships, and reserve time to do things you like to do -- without your partner.

The player

You love courtship. "For these lovers, the chase is a lot of it," Schwartz says. You're easily bored in long-term relationships, though, and your eye may roam.

First, avoid situations that could lead to affairs. "Don't have a drink with that interesting colleague," Schwartz says. "Take temptation out of your life." Instead of looking for excitement outside your relationship, try doing new things (salsa dancing, anyone?) with your partner, so you can see him or her in a fresh light.

The pal

Love seems to creep up on you. One day you think, "Wow, I've really been spending a lot of time with Jack," then realize you're in love. In the long term, your relationship may be quiet, but it's strong.

Don't let your thing get too platonic. "You need moments of romance," Schwartz says. Planning a special dinner for two or just planting a passionate kiss on him once in a while shows your partner (and reminds you, too) that you think he's sexy and exciting.

Afi-Odelia E. Scruggs, Ph.D., a writer based near Cleveland, Ohio, tries to keep work from getting in the way of romance with her husband.

Copyright 2006 HEALTH Magazine. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
ข่าวประจำวัน : 13 February 2007
แหล่งที่มา CNN
อ่าน 322

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω