หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
320320 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 45
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7650
ข่าวประจำวัน : 'หัวใจ' แข็งแรง รู้เข้าใจ ปลอดภัยไกลห่างโรค

'หัวใจ' แข็งแรง รู้เข้าใจ ปลอดภัยไกลห่างโรค

เข้ามาสำหรับวันแห่งความรักที่มาจากวันวาเลนไทน์ของนักบุญผู้เปี่ยมด้วยความรักและเมตตาซึ่งต่อมาได้รับความนิยมเป็นวันแห่งความรักสากล การให้ความรักและเมตตาต่อคนรอบข้างหากนำมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยก็น่าจะตรงกับทิศทางรอบตัวเรา
 
ขณะที่หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญ การจะมีหัวใจเข้มแข็งและแข็งแรงได้ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่หัวใจตนเองและคนรอบข้าง แม้หัวใจจะเต้นอยู่ตลอดชีวิตไม่มีเวลาหยุดพัก แต่บางคนยังย่ำยีหัวใจตนเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยพฤติกรรมที่ทำร้ายหัวใจ อย่าง การสูบบุหรี่ สูดควันบุหรี่ กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว กินอาหารให้พลังงานมากเกินกว่าที่จะใช้
 
พฤติกรรมการรับประ-ทานอาหารเป็นหนึ่งในความสำคัญในการดูแลหัวใจของตนเองและเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ปลอดโรคหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการ อาหารไทย หัวใจดี ด้วยการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และออกตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจ ให้กับผลิต ภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 12 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 3 รายการ เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย ปริมาณใยอาหารสูง แต่ปริมาณโซเดียม น้ำตาล และไขมันต่ำ
 
กลุ่มอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ 2 รายการ ได้แก่ ทูน่าในน้ำแร่ ซึ่งมีโซเดียมต่ำ ไม่เติมน้ำมัน กลุ่มนม 1 รายการ เป็นนมพร่องมันเนยมีปริมาณไขมันต่ำ กลุ่มไขมัน น้ำ มัน และผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ น้ำมันรำข้าว กะทิธัญพืช ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในปริมาณสูง
 
กลุ่มถั่วและผลิตภัณฑ์ 3 รายการ คือ นมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาล นมถั่วเหลืองน้ำตาลน้อย นมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลสูตร งาขาวและงาดำได้รับรองเพราะมีปริมาณน้ำตาลที่เติมน้อย ไขมัน และโซเดียมต่ำซึ่ง ตราสัญลักษณ์ อาหารรักษ์หัวใจ มีลักษณะเป็นรูปหัวใจติ๊กถูกและอักษรที่ฐานของวงกลม ระบุ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป ถัมภ์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ตราสัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจแสดงว่าอาหารชนิดนี้มีใยอาหารสูงหรือเกลือไม่มากหรือปริมาณน้ำตาลไม่มาก หรือ มีชนิดของกรดไขมันในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อบริโภคในปริมาณที่ให้พลังงานเหมาะสมจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และเลือด อาหารที่จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์นี้ได้ต้องเป็นอาหารสำเร็จรูป ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา ซึ่งในระยะ แรกกำหนดเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธัญ ชาติและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาหารทะเล เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ กลุ่มนม และผลิตภัณฑ์ กลุ่มน้ำมันและไขมันและกลุ่มถั่วและผลิตภัณฑ์และอาหารประเภทอื่นที่เหมาะสมในอนาคต เป็นต้น
 
พลังงานที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในเมืองกำหนดให้เท่ากับ 1,600 กิโล แคลอรี่ และสัดส่วนของไขมันทั้งหมด  ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานรวมตามมาตรฐานอาหารไทย มูลนิธิหัวใจฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจึงเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์อาหาร รักษ์หัวใจเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่บริโภคเพื่อเป็นการไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โดยมีพื้นฐานการบริโภคที่เหมาะสม สมดุลกับความต้องการของร่างกายและพอเพียงไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยยึด ธงโภชนาการ เป็นคู่มือในการบริโภคอาหารประจำวัน
 
ธงโภชนาการ โภชนบัญญัติ 9 ประการ หรือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ดีของคนไทย ได้แก่ กินอาหาร ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการและต้องหมั่นดูแลน้ำหนักตน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญที่จะบอกถึงภาวะสุขภาพว่าดีหรือไม่
 
หากน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือผอมไปจะทำ  ให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่ายและประสิทธิภาพการเรียน  การทำงานด้อยลงกว่าปกติ หากมากกว่าปกติหรืออ้วนไปก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ และเพื่อให้ได้ประโยชน์มากกว่า ควรเลือกกินข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต เพราะมีปริมาณใยอาหาร แร่ธาตุและวิตามินสูงกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว
 
กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ เพราะ เป็นแหล่งสำคัญของวิตามิน  และแร่ธาตุ รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย การกินพืช ผัก ผลไม้ที่ไม่หวานเป็นประจำจะไม่ทำให้อ้วน เพราะให้พลัง งานต่ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ เหล่านี้เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ให้อยู่ในสภาพปกติเป็นส่วนประกอบของสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อและยังให้พลังงานแก่ร่างกาย ฯลฯ

ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมเป็นแหล่งแคลเซียม และฟอสฟอรัส ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนั้นยังมีโปรตีน กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย น้ำตาลแลคโตสและวิตามินต่าง ๆ กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด กินอาหารที่สะอาดปราศจาก การปนเปื้อนและงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
นอกจากนี้ขณะที่ประเทศพัฒนาก้าวไปข้างหน้า อุปนิสัยการบริโภคการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ผ่านมาจึงมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคหัวใจให้ติดตามต่อเนื่องและเมื่อไม่นานมานี้ศิลปินแห่งชาติ บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นอีกท่านที่จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนำมาซึ่งความเศร้าสูญเสีย
 
จากข้อมูลที่มีการกล่าวถึงอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนหนึ่งของสาเหตุการตายอันดับต้น นพ.ประสาท เหล่าถาวร แพทย์ที่ปรึกษาศูนย์หัวใจวิภาวดี โรงพยาบาลวิภาวดีให้ความรู้ว่า ปัจจัยเสี่ยงจากเพศ อายุมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจ ขณะเดียวกันถ้ามีปัจจัยอื่นเข้ามากระตุ้นก็จะทำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคอ้วน ฯลฯ เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
 
การควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส รับประทานอาหารที่มีประ- โยชน์ครบคุณค่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากควบคุมดูแลจะยิ่งช่วยให้ห่างไกลโรคหัวใจและแม้การแพทย์จะก้าวหน้าทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะนำมาป้อง กันรักษาได้ทันท่วงที
 
แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มเสี่ยงหากได้รับการดูแลป้องกัน ลด ละ เลิก ปัจจัยที่จะก่อเกิดโรคหัวใจได้ก็จะเป็นการดีและไม่เพียงแต่โรคหัวใจยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายร่วมด้วย
 
ขณะที่การตรวจรักษามีด้วยกันหลายวิธี ทั้งการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ความถี่สูงตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายโดยการให้ผู้รับการทดสอบเดินบนสายพาน ฉีดสีถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่า การตรวจสวนหัวใจ ฯลฯ การมีความรู้เข้าใจรู้หลักการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไม่เพียงช่วยให้ไกลห่างโรคยังทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับการรักษา
 
และเมื่อหัวใจคือชีวิตคุณ ก่อนจะสัมผัสหรือมีอาการลุกลามก้าวสู่โรคหัวใจ คงต้อง กลับมาทบทวนดูแลตนเองกันให้ดีที่สุดและในวันแห่งความรักที่ใกล้จะถึง มาทำอะไรดี ๆ ให้กับหัวใจตนและคนรอบข้างลด ละ เลิก ปัจจัยที่จะก่อเกิดโรค เลือกรับประทานอาหารไทยที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดกัน.

ทีมวาไรตี้

ข่าวประจำวัน : 13 February 2007
แหล่งที่มา เดลินิวส์
อ่าน 480

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω