หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
108209 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 44
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7659
ข่าวประจำวัน : เอลนีโญเริ่มอ่อนกำลัง อีก3เดือน"อากาศ"ปกติ
กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการเฝ้าระวังปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" ว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟฟิกเขตร้อนในช่วงเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 โดยทั่วไปสูงกว่าปกติ 0.5-1 องศาเซลเซียส เว้นแต่บริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ที่ยังคงสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญยังคงอยู่ แต่มีกำลังอ่อนลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และจะเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

สำหรับผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย แม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะอ่อนกําลังลง แต่จะยังมีผลทําใหอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนจะต่ำกว่าปกติเล็กน้อย

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังติดตามและเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

หน้า 24


ข่าวประจำวัน : 14 February 2007
แหล่งที่มา ข่าวสด
อ่าน 162

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω