หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
552653 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 88
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7670
ข่าวประจำวัน : Good news for slackers: naps can help the heart

CHICAGO - Office nappers now have the perfect excuse: New research shows that a little midday snooze seems to reduce the risk of fatal heart problems, especially among men.

In the largest study to date on the health effects of napping, researchers tracked 23,681 healthy Greek adults for an average of about six years. Those who napped for about half an hour at least three times weekly had a 37 percent lower risk of dying from heart attacks or other heart problems than those who did not nap.

Most participants were in their 50s, and the strongest evidence was in working men, according to the study, which appears in Monday’s issue of Archives of Internal Medicine.

The researchers said naps might benefit the heart by reducing stress, and jobs are a common source of stress.

It’s likely that women reap similar benefits from napping, but not enough of them died during the study to be sure, said Dr. Dimitrios Trichopoulos, the study’s senior author and a researcher at Harvard University and the University of Athens Medical School.

Heart problems killed 48 women who were studied, six of them working women, compared with 85 men, including 28 working men.

Janet Hamlin / AP

A daytime siesta has long been part of many cultures, especially those in warmer climates. Mediterranean-style eating habits featuring fruits, vegetables, beans and olive oil have been credited with contributing to relatively low rates of heart disease in those countries, but the researchers wanted to see if napping also plays a role.

“My advice is if you can (nap), do it. If you have a sofa in your office, if you can relax, do it,” Trichopoulos said.

Exactly how stress is related to heart disease is uncertain. Some researchers think it might be directly involved, through unhealthy effects of stress hormones, or indirectly by causing people to exercise less, overeat or smoke.

The researchers in the latest study factored in diet, exercise, smoking and other habits that affect the heart but still found napping seemed to help.

Too stressed for a siesta
Previous studies have had conflicting results. Some suggested napping might increase risk of death, but those mostly involved elderly people whose daytime sleepiness reflected poor health, Trichopoulos said.

His research team studied a broader range of people, ages 20 to 86, who were generally healthy when the study began.

Still, it’s possible that study participants who napped “are just people who take better care of themselves,” which could also benefit the heart, said Dr. Marvin Wooten, a sleep specialist at Columbia St. Mary’s Hospital in Milwaukee.

“The guy ... who doesn’t take time out for a siesta in their culture is probably the guy who is extremely driven and under a lot of pressure,” which could increase heart risks, he said.

Siestas aren’t ingrained in U.S. culture, and napping usually is equated with laziness in the high-charging corporate world, said Bill Anthony, a Boston University psychologist and co-author of “The Art of Napping at Work.”

Still, some offices allow on-the-job naps, and many workers say it makes them more, not less, productive.

Energizing snooze

 
Yarde Metals, a metals distributing firm, built a nap room at its Southington, Conn., headquarters as part of an employee wellness program. With two leather sofas, fluffy pillows, soft lighting and an alarm clock, it’s the perfect place for a quick snooze, engineer Mark Ekenbarger said.

 

Ekenbarger, 56, has an enlarged heart artery and said he frequently takes half-hour naps on the advice of his doctor to reduce stress.

“It really does energize me for the rest of the day,” Ekenbarger said.

“It would be really encouraging if employers across the country really embraced that philosophy that napping is a good thing. It makes a big difference in my life.”

© 2007 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

 

 

 

ข่าวประจำวัน : 14 February 2007
แหล่งที่มา MSNBC
อ่าน 251

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω