หน้าแรก

เฉพาะเว็บนี้ ทั่วโลก
 
  แบบสำรวจความคิดเห็น
 
ความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูล
ความน่าสนใจของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความคิดเห็น อื่นๆ
875976 -ใส่ตัวเลขที่เห็น
 
เก็บหน้านี้ไว้ใน Favorites
 
ผู้ใช้ขณะนี้ 84
 
SELECT * FROM tabnews Where Id= 7672
ข่าวประจำวัน : เตือนระวังไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่ สนอ.เผยอาการใกล้เคียงกันไข้สูง-ปวดหัว-ปวดกล้ามเนื้อ

นายประสาน บำรุงพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวและจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จะส่งผลให้เชื้อH5N1เจริญเติบโตพัฒ นาเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคไข้หวัดนกระบาดอย่างรุนแรง นอกจากนี้โรคที่น่าวิตกอีก โรคหนึ่งคือ โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีการติดจากคนสู่คนได้ง่าย โดยโรคดังกล่าวมักจะควบคู่กับ โรคไข้หวัดนก ทั้งยังมีอาการใกล้เคียงกัน
ในพื้นที่กทม.ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ถือว่ายังสามารถควบคุมได้ เพราะประ ชาชนต่างตระหนักถึงพิษภัยของโรคและระมัดระวังตัวเองมากขึ้น เมื่อเกิดอาการไข้ก็ไม่ ได้นิ่งนอนใจรีบพบแพทย์ทันที ด้านเจ้าหน้าที่เองก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่พบได้กับทุกช่วงอายุ พบมากที่ สุดในเด็ก แต่อัตราการเสียชีวิตจะพบในผุ้ป่วยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำ กทม.จึง วางแผนการว่าในอนาคตจะมีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ฟรี แต่ระหว่างนี้ยังไม่ ต้องดำเนินการเนื่องจากกทม.ยังสามารถควบคุมโรคได้
สำหรับอาการของโรคนั้น จะต่างจากไข้หวัดธรรมดา เพราะเป็นการติดเชื้อ Influenza Virus เป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ บางรายอาจลามไปถึงปอด ผู้ ป่วยจะมีอาการค่อนข้างเร็ว มีไข้สูงกว่าไข้หวัดธรรมดา ปวดศรีษะอย่างรุนแรง ปวดกล้าม เนื้อ อ่อนเพลียง่าย เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อได้ง่ายโดยผ่านเข้าทางเยื่อบุตา จมูกและ ปาก เชื้อดรคจะมากับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อการโดยการหายใจ การสัมผัสสิ่งที่ ปนเปื้อนเชื้อโรค ในรายที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนเชื้อดังกล่าวจะมีระยะฟักตัว1-4วัน โดยมี อาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีน้ำมูกใส ไอแห้ง มีไข้สูง 39-40 องศาเชลเซียส อยู่ 2-4 วันและจะค่อยๆลดลงโดยทั่วไปจะหายภายใน 1 สัปดาห์ ส่วนรายที่มีอาการแทรกซ้อนนั้นอาจมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น หากมีอาการ ไข้สูงเป็นเวลานาน หายใจหอบหรือลำบาก ปลายมือ-เท้าเขียว รับประทานอาหารไม่ได้ เจ็บแน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์ทันที
ข่าวประจำวัน : 14 February 2007
แหล่งที่มา แนวหน้า
อ่าน 165

ย้อนกลับ
 
คู่มือการใช้งาน  คู่มือการใช้งาน
 ระบบสืบค้นข้อมูล
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
since 21/02/44 World Map  
ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 library@fda.moph.go.th Ω