หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....แจ้งมาได้ที่
 
     
 
กลุ่มวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   กองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 (ห้อง 426)
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
โทร.   0-2590-7270   ,   0-2590-7265     โทรสาร   0-2590-7266
 
 
     E-mail : tip_j@fda.moph.go.th 
 
 
หรือ ศูนย์วิทยบริการ อย. E-mail : library@fda.moph.go.th