ข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
      แหล่งรวบรวมบทความสาระน่ารู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไขปัญหาข้อสงสัยต่างๆ พร้อมคำแนะนำดีๆ เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

 
 

  เรื่องเด่นประเด็นร้อน (Hot Issue)
      แหล่งรวบรวมเรื่องเด่น ประเด็นร้อน ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยรวบรวมเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet), หนังสือและวารสารที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการของ อย. และเว็บไซต์ทางวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสำหรับประชาชน

 
 

  ข้อมูลกฎหมาย อย.
      ประกอบด้วยข้อมูลกฎหมายหลักในความรับผิดชอบของ อย. ทั้งสิ้น จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายด้านยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอันตราย, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, สารระเหย และยาเสพติด จำแนกข้อมูลตามประเภทของกฎหมายตั้งแต่ชั้นพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดจนถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถแสดงผลข้อมูลกฎหมายในรูปของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทุกฉบับ ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการง่ายๆ ด้วยการใช้ “คำสำคัญ (Key word)”

 
 

  อย. แจ้งเตือนภัย (Safety Alert)
      อย. แจ้งเตือนภัย จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตกมาตรฐานปลอม ไม่มีทะเบียน ถูกเพิกถอนทะเบียน มีสารห้ามใช้ ไม่ปลอดภัยในการใช้ มีการให้ข้อมูลที่ผิดๆ ทั้งการโฆษณา หรือการแสดงฉลาก หรือมีการใช้ที่ผิดๆ

 
 

  สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
      ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

 
 
Last Modified :     World Map