Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
24 2520 โฆษณา โรค / อาการโรค ที่ห้ามโฆษณาว่าบำบัดได้ Pre-marketing ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคหรืออาการของโรคที่ห้ามโฆษณาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกัน ดังต่อไปนี้ 1.โรคเบาหวาน 2.โรคมะเร็ง 3.วัณโรค 4.โรคเรื้อน 5.โรคหรืออาการโรคทางสมอง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 06/01/2520
969 2550 โฆษณา อย.เตรียมระงับน้ำมันรำข้าว Post-marketing อย.ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว โดยระบุสรรพคุณช่วยลดไขมัน ต่อต้านโรคมะเร็ง มีการอ้างผลการทดสอบจากผู้รับประทาน และประสบการณ์จากผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีข้อเท็จจริงทางวิชาการยืนยันถึงความน่าเชื่ หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 พ.ค. 2550 หน้า 16 30/05/2550[First] 1  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
986086 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.