Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
298 2536 โครงสร้าง ปลัด สธ.ย้ายเลขาธิการ อย.ไปเป็นหัวหน้าสำนักผู้ตรวจ Pre-marketing น.พ. ไพจิตร ปวะบุตร ปลัด สธ. มีคำสั่งย้าย น.พ. มรกต กรเกษม เลขาธิการ อย. ไปเป็นหัวหน้าสำนักงานผู้ตรวจราชการ สธ. น.พ. ยื่นใบลาออกจากราชการมีผลวันที่ 1 ต.ค. 2536 หนังสือพิมพ์ ข่าวสด 25/09/2536
349 2537 โครงสร้าง เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 14/10/2537
350 2537 โครงสร้าง เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 14/10/2537
355 2537 โครงสร้าง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/11/2537
356 2537 โครงสร้าง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อขนิดใช้ได้ครั้งเดียว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/11/2537
360 2537 โครงสร้าง อย. ลดขั้นตอนสนองภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เนื่องจากสภาพธุรกิจ,เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย. จึงเห็นสมควรลดขั้นตอนการขออนุญาตการผลิต นำเข้า ขาย ส่งออก โฆษณา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ธุรกิจภาคเอกชนยิ่งขึ้น หนังสือ ข่าว อย.ปี 2538 และหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 17 01/12/2537
362 2538 โครงสร้าง โครงสร้างภายใน Pre-marketing มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานฯ ตามแผนพัฒนากรอบอัตรา กำลังรอบ 3 ที่ ก.พ. กำหนด (พ.ศ. 2538 - 2540) โดยรวมกลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคเข้ากับกองสารวัตร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 00/00/2538[First] 1 2 3 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 4
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
986086 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.