Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
920 2549 เครื่องสำอาง คำสั่ง อย. Pre-marketing คำสั่ง อย. ฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2549) เรื่อง การรายงานการผลิต นำเข้าและขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟัน ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 14/02/2549
933 2549 เครื่องสำอาง บทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน Pre-marketing การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ ประเทศกัมพูชา ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการปรับกฎระเบียบด้านเครื่องสำอางให้สอดคล้องกับของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2551 เครื่องสำอางที่จำหน่ายในตลาดอาเซียนจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เช่น การแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการแสดงฉลากตามข้อกำหนดอาเซียน การผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดี ฯลฯ ในส่วนของ อย.มีนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจน และเตรียมออกกฎหมายก่อนมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ หนังสือ ข่าวทั่วไป อย. ปี 2549 00/08/2549
955 2549 เครื่องสำอาง ระวังครีมทาหน้าผสมสารปรอทหรือไฮโดรควิโนน Post-marketing อย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ออกเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ เช่น ร้านค้า แผงลอย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ว่ามีการผสมสารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ พบว่าผสมสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งสารไฮโดรควิโนน กรดบางชนิด และสารปรอท เตือนอาจทำให้ผิวหน้าอักเสบ เป็นรอยด่างดำ เสียโฉมแบบถาวร บางชนิดยังเป็นอันตรายต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ หากหญิงสาวที่กำลังตั้งท้องนำไปใช้ และพิษสะสมของสารปรอทยังทำให้ทางเดินปัสสาวะ และไตอักเสบด้วย ระบุสินค้าส่วนใหญ่มีขายตามแผงลอย และร้านค้าทั่วไปอย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด ถ้าพบที่ไหนฝ่าฝืนเอามาวางขายให้แจ้งความดำเนินคดีได้ทันที หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 ธ.ค. 2550 หน้า 1,14 09/12/2549[First] 12 13 14 15  [Last]  หน้าที่ : 15
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
108208 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.