Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
238 2535 เครื่องสำอาง สธ. คุมคุณภาพมาตรฐานแป้งน้ำ Pre-marketing สธ.ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2534) เรื่อง "แป้งน้ำ" กำหนดให้แป้งน้ำเป็นเครื่องสำอางที่กำหนดคุณภาพมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญ เช่น แป้งน้ำ หมายถึง สิ่งปรุงที่ใช้ทาหน้าและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ประกอบด้วย ทัลค์ แคลเซียมคาร์บอเนต และ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต และ/หรืออะลูมิเนียมซิลิเคต ผสมกับน้ำ และอาจประกอบด้วยสารฝาดสมาน ช่วยทำให้ผิวเย็น ทั้งนี้ ในประกาศฯ ได้กำหนดไว้ว่า ต้องไม่มีวัตถุห้ามใช้ ไม่มีวัตถุใดหรือสารใดที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย สีที่ใช้ต้องใช้ในปริมาณที่ทางราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้ต้องไม่พบสารปนเปื้อนใด ๆ ยกเว้น สารหนู ปรอท ตะกั่ว และโซลูเบิลแบเรียมในรูปของแบเรียมคลอไรด์ ที่สำคัญคือ แป้งน้ำสำหรับเด็กต้องไม่มีกรดบอริก เกลือบอเรต เมนทอล การบูรเป็นส่วผสม แต่แป้งทั่วไปมีส่วนผสมของกรดบอริก หรือโซเดียมบอเรตได้ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 3 และแป้งน้ำต้องมีแสดงฉลากบนภาชนะตามที่ สธ. กำหนดด้วย หนังสือ ข่าว อย.ปี 2535 28/02/2535
243 2535 เครื่องสำอาง พ.ร.บ. Pre-marketing พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 31/03/2535
252 2535 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 25/09/2535
253 2535 เครื่องสำอาง กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/09/2535
263 2536 เครื่องสำอาง ระวัง..อันตรายจากการทำเบบี้เฟซ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในปัจจุบันการเสริมความงามได้นำการทำเบบี้เฟซ หรือการทำหน้าเด็กมาเผยแพร่แก่ผู้ที่รักสวยรักงาม ทำให้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่อาจไม่รู้ถึงอันตรายที่จะได้รับ เพราะการทำเบบี้เฟซ คือ การทำให้หน้าลอกด้วยสารเคมี โดยไม่ต้องผ่าตัด คือใช้น้ำยาทาลงบนผิวหนัง สารเคมีจะทำลายผิวหนังส่วนบนทำให้ผิวหนังบางส่วนหลุดลอกออกมาใช้เวลาประมาณ 10 - 14 วัน ผิวหนังใหม่จะงอกทดแทนผิวหนังเก่าที่ลอกออกไป สารเคมีที่นำมาใช้ลอกหน้ามีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้คือ สารฟีนอล ซึ่งถือว่ามีอันตรายต่อร่างกายมาก เมื่อซึมเข้าสู่ร่างกายจะมีผลต่อการทำงานของตับ ไต และหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ และ 80 % ของฟีนอล จะถูกขับออกทางปัสสาวะ อาจทำให้ไตพิการได้ การทำเบบี้เฟซที่ปลอดภัยควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
273 2536 เครื่องสำอาง ระวัง..ภัยมืดจากการใช้ผ้าเย็นและกระดาษเย็น พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ออกเตือนประชาชนให้ระวังการใช้ผ้าเย็นและกระดาษเย็น เนื่องจากผู้ผลิตบางรายนำเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ทำเป็นส่วนผสมของน้ำหอมแทนเอทิลแอลกอฮอล์เพราะเห็นว่ามีราคาถูกกว่า แต่เมทิลแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบนั้น จัดเป็นสารที่มีอันตรายมาก สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการ ปวดศรีษะ อาเจียน ท้องเสีย หายใจลำบาก ฯลฯ อาจถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิต และหากนำมาเช็ดถูบริเวณตาบ่อยครั้งอาจทำให้ตาบอดได้ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
277 2536 เครื่องสำอาง ประกาศฉลากเครื่องสำอาง Pre-marketing ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536) ฉลากของเครื่องสำอาง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 21/01/2536[First] 1 2 3 4 5  [Last]  หน้าที่ : 2
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
219310 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.