Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
279 2536 เครื่องสำอาง ประกาศคณะกรรมการ Pre-marketing ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/02/2536
281 2536 เครื่องสำอาง ระเบียบกระทรวง Pre-marketing ระเบียบกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536) การขอความเห็น ค่าป่วยการ และระยะเวลาในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก พ.ศ. 2536 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 15/03/2536
282 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) เรื่อง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 26/04/2536
283 2536 เครื่องสำอาง อย.ทลายแหล่งลักลอบผลิตครีม-ฝ้า เมลาแคร์ Post-marketing อย.ร่วมกับ กองบังคับการสืบสวนและสอบสวนคดีทางเศรษฐกิจ ตรวจค้นและจับกุมแหล่งผลิตครีม-ฝ้า เมลาแคร์ ซึ่งโดนคำสั่งให้ยกเลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2533 เนื่องจากมีส่วนผสมของกรดไรทีโนอิก ซึ่งเป็นวัตถุห้ามใช้ในเครื่องสำอาง และใช้สารไฮโดรควินินปริมาณมากกว่ากฎหมายกำหนดถึง 4-8 เท่าตัว แต่ยังมีการลักลอบผลิตอยู่ โดยยึดของกลางได้มูลค่า 12 ล้านบาท ผู้ผลิตโดนข้อหาผลิตเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้,ผลิตเครื่องสำอางควบคุมพิเศษที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผลิตเครื่องสำอางปลอม หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 22/05/2536
286 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 28/05/2536
287 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารขจัดรังแคซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทนโอลามีน รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 31/05/2536
288 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันแสงแดด รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 31/05/2536[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 3
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
996087 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.