Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
307 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) เรื่อง แป้งฝุ่นโรยตัว รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/12/2536
308 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) เรื่อง แป้งน้ำ รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/12/2536
309 2536 เครื่องสำอาง ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสำคัญในเครื่องสำอาง รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 16/12/2536
310 2537 เครื่องสำอาง สธ. กำหนดเครื่องสำอางที่มีสารขจัดรังแคซิงก์ไพริไทโอนและไพรอกโทนโอลามีนเป็นเครื่องสำอางควบคุม Pre-marketing สธ. ประกาศกำหนดให้เครื่องสำอางควบคุมที่มีสารขจัดรังแคซิงก์ไพริไทโอนและไพรอกโทนโอลามีน เป็นเครื่องสำอางควบคุม คือจะต้องแสดงที่มีข้อความว่า "เครื่องสำอางควบคุม" บนฉลาก และต้องแสดงชื่อและประเภทของเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต วิธีใช้ ปริมาณ คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2536 นี้ หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537
312 2537 เครื่องสำอาง อย.กำหนดให้แสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมเพิ่มเติม Pre-marketing อย.ออกประกาศฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) เรื่องการแสดงคำเตือนของฉลากเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้เครื่องสำอางควบคุม ต้องระบุคำเตือน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย คำเตือนที่ต้องระบุคือ "หากเกิดอาการคัน ระคายเคือง หรือมีเม็ดผื่นแดง ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์" ประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2536 หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537
314 2537 เครื่องสำอาง กำหนดให้แสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ Pre-marketing สธ.ได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) กำหนดแสดงคำเตือนบนฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทยาสีฟัน ไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก (ที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนผสม) ต้องระบุคำเตือนว่า "เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีไม่ควรกินหรือกลืน" ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแคที่มีสาร อะลูมิเนียมไพริไทโอน ต้องระบุคำเตือนว่า "ระวังอย่าให้เข้าตา" "หากเกิดอาการระคายเคืองหรือผิดปกติควรหยุดการใช้และปรึกษาแพทย์" "ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี" หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537
316 2537 เครื่องสำอาง หลีกเลี่ยงสูดดมยาทาเล็บ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.เตือนผู้ใช้น้ำยาทาเล็บให้หลีกเลี่ยงการสูดดม เพราะในน้ำยาทาเล็บมีสารเคมีที่ชื่อ ทอลลิวอีน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายในน้ำยาทาเล็บ และใช้เป็นตัวทำละลายในสี แลคเกอร์ ทินเนอร์และกาวหากได้รับในปริมาณที่สูงและเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกาย เช่น ระบบประสาท ตับ จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ และอาจเกิดโรคผิวหนังอักเสบ หนังสือ ข่าว อย.ปี 2537 00/00/2537[First] 2 3 4 5 6 7 8  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
875975 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.