Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
164 2533 เครื่องมือแพทย์ ข้อตกลงระหว่างประเทศ Pre-marketing MINISTERIAL REGULATION 5 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/01/2533
165 2533 เครื่องมือแพทย์ ข้อตกลงระหว่างประเทศ Pre-marketing MINISTERIAL REGULATION 6 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/01/2533
166 2533 เครื่องมือแพทย์ ข้อตกลงระหว่างประเทศ Pre-marketing MINISTERIAL REGULATION 7 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 29/01/2533
169 2533 เครื่องมือแพทย์ อย.ออกประกาศฯห้ามนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไร้คุณภาพ Pre-marketing เนื่องจากมีความตื่นตัวในกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ชนิดใหม่ ๆ จากต่างประเทศซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกัยประชาชนได้ อย.จึงได้ออกประกาศฯ กำหนดให้เครื่องมือแพทย์ที่มีชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะที่ประเทศผู้ผลิตห้ามขาย หรือเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีหนังสือรับรองการขายในประเทศผู้ผลิต ซึ่งออกโดยทางราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการประเทศนั้นรับรอง เป็นเครื่องมือที่ห้ามนำเข้า ยกเว้นเครื่องมือแพทย์นั้นเป็นส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ซึ่งต้องใช้ควบคู่ไปกับตัวเครื่องมือแพทย์นั้นและยกเว้นให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยหรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐานในปริมาณที่จำเป็น โดยอยู่ในการพิจารณาของ อย. ซึ่งประกาศฯมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2533 นี้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 02/03/2533
220 2534 เครื่องมือแพทย์ ถุงยางอนามัยต้องมีฉลากถูกต้อง พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2532) เรื่องถุงยางอนามัย คือถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนั้นต้องมีฉลากที่ครบถ้วนและข้อความต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เครื่องหมาย อย. พร้อมด้วยตัวเลขทะเบียนที่ได้รับ เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ และข้อความว่า "ใช้ได้ครั้งเดียว" อย.จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการผลิต นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายเรียกเก็บถุงยางอนามัยที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องคืนและทดแทนถุงยางอนามัยที่ถูกต้องแก่ร้านจำหน่ายย่อยที่ส่งคืนทุกแห่งด้วย โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 เป็นต้นไปหากตรวจพบถุงยางอนามัยที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศฯ อย.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หนังสือ ข่าว อย.ปี 2535 11/10/2534
233 2535 เครื่องมือแพทย์ อันตรายจากซิลิโคนเหลว Pre-marketing จากข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันตรายสารซิลิโคนซึ่งกำลังเป็นที่สนใจนั้น อย.ได้ชี้แจงว่า ซิลิโคนที่นำมาใช้ทางการแพทย์มี 2 ชนิด คือ ชนิดแข็งและชนิดเหลว ชนิดที่กำลังเป็นข่าวคือชนิดเหลว ซึ่งทาง US.FDA. ได้รับข้อมูลว่า ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเสริมหน้าอกโดยใช้สารซิลิโคนชนิดถุง บางรายเกิดอาการแทรกซ้อนเนื่องจากการรั่วซึมของซิลิโคน จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตรวมทั้งแพทย์ให้ระงับการจำหน่ายไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปในการวินิจฉัย อย.ได้เตือนว่าหากใครที่คิดจะผ่าตัดเสริมหน้าอกขอให้ชะลอความคิดนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลสรุปที่แน่นอน และผู้ที่คิดจะเสริมสวยด้วยการฉีดสารซิลิโคนเข้าไปในร่างกายโดยตรง ควรงดการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายได้ หนังสือ ข่าว อย.ปี 2535 23/01/2535
272 2536 เครื่องมือแพทย์ โฆษณาที่นอนแม่เหล็ก "เกินจริง" Post-marketing จากที่มีการจำหน่าย "ที่นอนแม่เหล็ก" ในระบบขายตรงในราคาที่สูง และมีการอวดอ้างสรรพคุณของที่นอนว่า "สามารถรักษาโรคปวดหลัง โรคความจำเสื่อม ตลอดจนอาการอัมพาตได้ " นั้น อย.ออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่า การอวดอ้างสรรพคุณนั้นเกินจริง ผลิตภัณฑ์ที่นอนแม่เหล็กนี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดระบุไว้มีเพียง "ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและช่วยในการหมุนเวียนโลหิต" เท่านั้น อย.จึงทำการดำเนินคดีตามกฎหมายฐานโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และฐานโฆษณาเครื่องมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้าง หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536[First] 1 2 3 4 5 6  [Last]  หน้าที่ : 3
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
986086 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.