Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
418 2539 เครื่องมือแพทย์ อย. แจงข้อเท็จจริงแพลนตินั่มโฟตอน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากการที่บริษัท เรนโบว์โฟตอน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์แพลทตินั่มโฟตอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม ถุงเท้า ฯ โดยโฆษณาอวดอ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีโฟตอน ซึ่งจะผลิตรังสีฟาร์ อินฟราเรดออกมา ทำให้สารอาหารและออกซิเจนไหลเวียนได้คล่องตัว สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ และมีการจำหน่ายในราคาที่สูงมาก ทาง อย. ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าเป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพราะแพลทตินั่มเป็นสารที่ค่อนข้างเสถียร ไม่สามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ง่าย แต่ถึงแม้จะผลิตรังสีออกมาได้จริง ก็เพียงแต่ช่วยให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดความเจ็บปวดเฉพาะที่ อย.จึงเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2539 00/11/2539
428 2540 เครื่องมือแพทย์ ประกาศฯ เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2540 เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 23/04/2540
429 2540 เครื่องมือแพทย์ ประกาศฯ เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2540 เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/04/2540
445 2540 เครื่องมือแพทย์ อย่าหลงเชื่อการอวดอ้างผลิตภัณฑ์เพื่อกายภาพบำบัดรักษาโรคร้าย พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์เพื่อกายภาพบำบัดเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องเขย่าขา หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแม่เหล็ก เช่น ที่นอนแม่เหล็ก เข็มขัดแม่เหล็ก พลาสเตอร์แม่เหล็ก ฯลฯ โดยมักใช้วิธีโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ บางรายใช้วิธีการจ่ายผลประโยขน์ ดำเนินการโดยการหาสมาชิก และใช้ผลประโยชน์ด้านเงินทองเป็นตัวล่อ แต่ที่สำคัญการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรค อันที่จริงเป็นอันตรายอย่างมาก อาจทำให้กระดูกผิดปกติได้ และผลิตภัณฑ์แม่เหล็กที่โฆษณาว่าสามารถรักษาได้ทุกโรคเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม สนามแม่เหล็กอาจมีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ อย.ได้ย้ำเตือนประชาชนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยขน์ และความปลอดภัยต่อตนเอง หนังสือ ข่าว อย. ปี 2540 00/12/2540
453 2541 เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องหู พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เนื่องจากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหูในอินเตอร์เน็ตที่มาจากอเมริกากันอย่างแพร่หลาย โดยอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทาง อย.จึงได้ออกข่าวเตือนประชาชนมิให้หลงเชื่อเพราะจากการตรวจสอบพบว่าหากใช้ตามที่โฆษณาระบุอาจเป็นอันตราย ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหูจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นก่อนที่ผู้ผลิตหรือจำหน่ายจะทำการโฆษณาต้องขออนุญาตจากทาง อย.ก่อน หนังสือ รายงานข่าวประจำปี2541 00/02/2541
459 2541 เครื่องมือแพทย์ เต้านมเทียมต้องแจ้งกับ อย. Pre-marketing อย. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2540 ให้เต้านมเทียมซิลิโคนใชัฝังในร่างกาย เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องแสดงรายละเอียด หรือที่มีไว้เพื่อขายต้องมีฉลากแสดงข้อความไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุอย่างชัดเจนเป็นภาษาไทย โดยแสดงรายละเอียด ชื่อ ประเภท และชนิดของเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณที่บรรจุ เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ ยังต้องระบุข้อความ "ใช้ได้ครั้งเดียว" และข้อความ "การใช้เต้านมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายให้ใช้โดยผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมเท่านั้น" หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2541 00/05/2541
460 2541 เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 27/05/2541[First] 2 3 4 5 6 7  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
764864 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.