Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
17 2518 วัตถุออกฤทธิ์ฯ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ Pre-marketing พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 04/01/2518
260 2536 วัตถุออกฤทธิ์ฯ ให้ "ยาอี" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 Pre-marketing จากที่มีการนำยาเม็ดอีเฟดรีน (Ephedrine) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการคัดจมูกและช่วยขยายหลอดลมสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำไปใช้แทนแอมเฟตามีนหรือ ยาม้า ที่มีชื่อเรียกว่า "ยาอี" หรือ "ยาเอฟ" เนื่องจากเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 3 จึงหาซื้อได้ง่ายกว่าแอมเฟตามีน ทาง อย.ได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 81 (พ.ศ. 2535) เรื่องการเปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ โดยประกาศให้ อีเฟดรีน เฉพาะวัตถุตำรับเดี่ยวชนิดเม็ดและแคปซูลเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เช่นเดียวกับแอมเฟตามีน ส่งผลให้ห้ามจำหน่าย หรือส่งออกเด็ดขาด ยกเว้นกรณีที่แพทย์จ่ายให้คนไข้ ประกาศฯ นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2535 นี้ หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
268 2536 วัตถุออกฤทธิ์ฯ ถอน "ยาอี" เหมาะสมแล้ว Pre-marketing จากการที่ผู้ใช้ยา บริษัทผู้ผลิตยาร้องเรียน อย.ว่าไม่ควรให้ยาที่ผสมอีเฟดรินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เนื่องจากอีเฟดรินช่วยขยายหลอดลมได้ดีและมีราคาถูก ทำให้เกิดความลำบากเนื่องจากหาซื้อไม่ได้ ทาง อย.ชี้แจงว่า ก่อนที่จะประกาศว่าอีเฟดรินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 นั้น แพทย์มีแนวโน้มที่จะไม่นิยมใช้ยาดังกล่าวแล้ว อีกทั้งยาที่รักษาโรคหอบหืดในปัจจุบันได้แก่ ทีโอฟิลลีน , ซาลบิวทามอล , เทอบิวทาลีน นั้นมีคุณสมบัติในการรักษาโรคหอบหืดได้ดีเท่าหรือดีกว่ายาอีเฟดริน และยังปลอดภัยกว่า ส่วนเรื่องราคา พบว่า ยาทั้ง 3 ชนิด มีราคาถูกกว่าถึงกว่า 2 เท่าตัว จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนแน่นอน หนังสือ ข่าว อย. ปี 2536 00/00/2536
280 2536 วัตถุออกฤทธิ์ฯ สอบสวนการลักลอบนำยาม้าไปจำหน่าย Post-marketing คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ อย.ลักลอบนำยาม้าไปจำหน่าย พบว่า นาย สุขจิตติ โตติลานนท์ เจ้าหน้าที่สารวัตรอาหารและยา มีความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ อย. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ มีคำสั่งให้ปลดออกจากราชการ หนังสือพิมพ์ มติชน 07/03/2536
469 2541 วัตถุออกฤทธิ์ฯ อย.คุมเข้มซื้อขายสาร เฟนนิวโปรไพลามีน Pre-marketing อย. ออกประกาศควบคุม "สารเฟนนิวโปรไพลามีน" ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาแก้หวัด ไอ หวังตัดวงจรยาบ้า เหตุโครงสร้างเคมีสามารถนำไปแปลงเป็นยาบ้าได้ พร้อมกำหนดบริษัทยาที่ผลิตยาแก้หวัดไอรวมทั้งผู้ผลิตที่ต้องการจำหน่ายต้องขออนุญาตจาก อย. ระบุมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ หน้า 3 01/08/2541
501 2542 วัตถุออกฤทธิ์ฯ อย.สั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ฝ่าฝืนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ทันที Post-marketing อย.ได้ดำเนินการสั่งพักใช้ใบอนุญาตกับร้านขายยาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเภสัช และห้างขายยาภักเภสัช พบว่ามีการขายยาลดความอ้วนชนิดหนึ่งมีสรรพคุณคล้ายยาบ้า ,ร้านชัยเจริญเภสัช พบลักลอบขายยาเค ทั้งนี้คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เป็นเหตุให้ทั้ง 3 ร้านดังกล่าวไม่สามารถประกอบการตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ได้อีกต่อไป โทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คือจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/00/2542
559 2542 วัตถุออกฤทธิ์ฯ อย. เผยขอเท็จจริงประกาศให้สารฟีนีลโพรพาโนลามีน เ ป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 Pre-marketing อย. ออกประกาศฯ ให้สารฟีนีลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด ยกเว้น สธ. จะเป็นผู้อนุญาต เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นสารที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายแอมเฟตามีนหรือยาบ้า แต่สารฟีนีลโพรพาโนลามีนเป็นส่วนผสมในยาแก้หวัด หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/10/2542[First] 1 2  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
986086 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.