Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
57 2524 วัตถุอันตราย ประกาศ ฯ เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ Pre-marketing คณะกรรมการวัตถุมีพิษแต่งตั้ง กองวิชาการ อย. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในฐานะผู้แทนกระทรวงฯ ในการพิจารณาเข้าไปปรับปรุง พ.ร.บ.วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือรายงานประจำปี 2524 27/11/2524
73 2527 วัตถุอันตราย การควบคุมวัตถุมีพิษเมอร์แคปแตน Pre-marketing อย.กำหนดใส่สารเคมีประเภทเมอร์เคปแตน (Mercaptan) ซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์การป้องกันตัว เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นรุงแรง เป็นวัตถุมีพิษธรรมดา ผู้ที่จะนำเข้า ผลิต และจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษก่อน หนังสือรายงานประจำปี 2527 02/05/2527
121 2532 วัตถุอันตราย การตรวจสอบสถานการณ์การลุกไหม้ของสารไดเมโทเอต พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เนื่องจากสารไดเมโทเอต (Dimethoate) ซึ่งนำเข้าจากจีนและเก็บรักษาอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยได้เกิดลุกไหม้เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2532 ดังนั้นทาง อย. ได้ร่วมกับผู้แทนโรงพยาบาลประสาท กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กองอาชีวอนามัย และกองระบาดวิทยา ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสัมภาษณ์และเจาะเลือดประชาชนที่บริเวณท่าเรือคลองเตย ภายหลังเกิดการลุกไหม้ของสารไดเมโทเอต ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชน หนังสือ ข่าวเพื่อมวลชน ปี 2532 23/04/2532
137 2532 วัตถุอันตราย อย. เผยรายละเอียดเพิ่มเติมแอสเบสทอส พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ชี้แจงแอสเบสทอสหรือแร่ใยหินนั้นนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในทางอุตสาหกรรมเป็นวัตถุที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ อย.แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจัดเป็นวัตถุมีพิษธรรมดาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) และหากเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเข้าไปเป็นระยะเวลานานจะทำให้เป็นโรคปอดเรื้อรัง อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีการห้ามนำเข้าแอสเบสทอสชนิดสีน้ำเงินซึ่งมีอันตรายมากอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะชนิดสีขาวและสีเทาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2532 06/09/2532
149 2533 วัตถุอันตราย ระวังอันตรายอลูมิเนียม ฟอสไฟด์ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงวัย 2 ขวบเสียชีวิตเนื่องจากได้รับสารพิษจากโรงงานทำแป้งอบขนมนั้น อย.ได้ชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวว่า สารพิษดังกล่าวมีชื่อว่า อลูมิเนียม ฟอสไฟด์ (Aluminium Phosphide) หรือ ฟอสต๊อกซิน (Phostoxin) เป็นวัตถุมีพิษที่ทางการเกษตรอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ใช้รมผลิตผลทางการเกษตรและเมล็ดพืชที่อยู่ในโรงเก็บเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชมีผลต่อสุขภาพ เช่น อ่อนเปลี้ย หูอื้อ คลื่นไส้อาเจียน หายใจลำบาก หมดสติและเสียชีวิตทันที ทาง อย.จึงขอเตือนทุกฝ่ายร่วมมือในการมีส่วนร่วมดูแลเรื่องการจำหน่าย และการนำไปใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย โดยเฉพาะการรณรงค์หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องทั้งผู้จำหน่ายและผู้นำไปใช้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 23/01/2533
152 2533 วัตถุอันตราย พ.ร.บ. Pre-marketing พ.ร.บ. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 17/01/2533
174 2533 วัตถุอันตราย สารฆ่าแมลงตกค้างในมะลิ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย. เปิดเผยข้อมูลว่า จากที่มีความต้องการใช้มะลิของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มผลผลิตจึงหันมาใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ซึ่งผลจากการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดสารตกค้างและเมื่อนำไปใช้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ อย. จึงเตือนประชาชนว่าหากต้องการนำดอกมะลิไปใช้ให้นำไปล้าง โดยที่ให้น้ำไหลผ่านสัก 3-4 ครั้ง จึงจะทำให้สารพิษเจือจางไปได้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 25/07/2533[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
431531 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.