Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
550 2542 วัตถุอันตราย อย.เตือนระวังอันตรายจากการใช้ยาเบื่อหนู Post-marketing ตามที่ อย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสินค้าต่าง ๆ บริเวณชายแดนพม่า อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบผลิตภัณฑ์กำจัดหนูที่แปลกตา มีลักษณะเป็นของเหลว บรรจุในหลอดแก้วปิดสนิท มีข้อความเป็นภาษาจีนและอังกฤษ อีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งคล้ายเมล็ดข้าวสารปนกับผงสีขาว บรรจุในกล่องกระดาษสีครีม มีตัวอักษรจีนและรูปหนูที่ซอง เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ พบว่า มีสารเคมีชื่อ โซเดียมฟลูออโรอาซิเตท (Sodium Fluoroacetate) และฟลูออโรอาซิทาไมด์ (Flouroacetamide) ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคุณสมบัติของสาร 2 ชนิดนี้ มีอันตรายมาก สามารถเกิดพิษต่อร่างกายทั้งระบบภายใน 30 นาที และอาจถึงตายได้ สารเคมีทั้ง 2 ชนิดนี้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง ถ้าพบว่าฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย.เตือนให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดหนูที่มีรูปร่างแปลก ๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/07/2542
553 2542 วัตถุอันตราย อย่าใช้สารเคมีทางการเกษตรรักษาโรค พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจงหวัดพัทลุงว่า มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นสมาชิกมูลนิธิโยเรได้เผยแพร่วิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้พลังฝ่ามือ (โยเร) ร่วมกับการให้บริโภคสารเคมี EM (Effective Microorganism) โดยอวดอ้างว่าช่วยให้ท้องถ่ายได้ดีขึ้น สุขภาพแข็งสามารถรักษาได้แม้แต่โรคเอดส์ ทำให้มีผู้หลงเชื่อและรับประทานสารเคมี EM เป็นจำนวนมาก มีผลทำให้ผู้บริโภคมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผื่นขึ้นตามหน้าและตัวบางส่วนเป็นจุดหนองมีแผลในปากและริมฝีปากต้องมารักษาที่โรงพยาบาล อย.จึงเตือนว่าสารเคมีดังกล่าวเป็นสารที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เป็นปุ๋ยสำหรับรดต้นไม้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การบริโภคสำหรับคน หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2542 00/08/2542
567 2542 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/10/2542
568 2542 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบิติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/10/2542
569 2542 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบิติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ อย.มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/10/2542
570 2542 วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงฯ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทชอล์กกำจัดแมลงคลาน พ.ศ. 2542 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 10/10/2542
580 2543 วัตถุอันตราย เตือนอย่าใช้สารมีพิษ คลอเดน ผสมในยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.เตือนผู้ประกอบการอย่าใช้สารคลอเดนผสมในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงอื่น ๆ ในบ้านเรือน เนื่องจากสารนี้จะติดแน่นบนผิวดิน สลายตัวช้ามาก แต่สามารถสะสมได้ในเนื้อเยื่อของปลา นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากตรวจพบวัตถุดังกล่าวไว้ในครอบครอง ผลิต หรือนำเข้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 12 06/01/2543[First] 2 3 4 5 6 7 8  [Last]  หน้าที่ : 5
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
441542 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.