Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
971 2550 ยา พบสารตะกั่วในยากวาดลิ้นเด็ก Post-marketing กรณีพบคนไข้เด็กอายุ 1 ขวบ มีอาการทางประสาทและสมอง คือ มีอาการเซื่องซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง พัฒนาการช้า ซีด คล้ายกับได้รับพิษตะกั่ว ศูนย์พิษวิทยาตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารตะกั่วในเลือดสูงถึงขั้นอันตรายต่อสมอง จากการสอบถามแม่เด็กได้ข้อมูลว่า ใช้ยากวาดลิ้นรักษาอาก หนังสือพิมพ์ ไทนรัฐ ฉบับวันที่ 3 พ.ค. 2550 หน้า 1,12 03/05/2550
973 2550 ยา กรณีซีแอลยา Pre-marketing จากการหารือกับทั้ง 3 บริษัท ที่ไทยมีการประกาศบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีอแอล) คือ บริษัท เมอร์ค ชาร์ป แอนด์ โดม จำกัด หรือเอ็มเอสดี เจ้าของยาต้านไวรัสเอดส์เอฟฟาไวเรนซ์ บริษัทแอ็บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด เจ้าของยาต้านไวรัสเอดส์ คาเรตต้า และบริษัท ซาโนฟ หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 2550 หน้า 14 20/06/2550
974 2550 ยา อย.สั่งเก็บ "ไวราเซพท์" พบสารก่อมะเร็ง Post-marketing หลังจากสำนักงานประเมินคุณภาพของยาแห่งยุโรป ออกคำสั่งฉุกเฉิน เรียกคืนยาเม็ดต้านไวรัสเอชไอวี "ไวราเซพท์" ของบริษัท "โรช" จากทั่วยุโรป เนื่องจากพบว่าในยาดังกล่าวมี กรดมีเทน ซัลโฟนิค เอทีเลสเตอร์" เป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งในระดับสูงผิดปกติ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 มิ.ย. 2550 หน้า 9 08/06/2550
976 2550 ยา สปสช. -อย. ร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการยา Pre-marketing จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2549 พบว่า ทั่วโลกมีการใช้ยาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อย่างเปล่าประโยชน์ ไม่มีความจำเป็นและยังอาจทำให้เกิดโทษ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ร่วมกับ อย. เร่งพัฒนาคุณภาพระบบบริการยาและเวชภัณฑ์แบบเครือข่ายร่วมกัน โดยนำร่ นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.ค. 2550 หน้า 10 20/07/2550
977 2550 ยา อย.ตรวจสอบเว็บไซต์ขายยาทำแท้ง Post-marketing อย.เตรียมตรวจสอบและลงโทษขั้นเด็ดขาดเว็บไซต์ที่โฆษณาขายยาทำแท้ง โดยการโฆษณาดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหลายกรณี เช่น ข้อหาจำหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งยาดังกล่าวอยู่ในประเภทยาอันตราย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และต้องตรวจสอบว่าเป็นยาจริงหรือไม่หรือเป็น หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ บัวันที่ 17 ก.ค. 2550 หน้า A7 17/07/2550
978 2550 ยา อย.เฝ้าระวังคุณภาพยา ณ หน่วยบริการ Post-marketing อย.เผยผลการศึกษาในโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพยา ณ หน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้วยการสุ่มตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการหรือ เอชเอ 39 แห่ง ในจำนวนยา 11 รายการ 56 ตำรับ พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ผิดมาตรฐานคิดเป็น 5 เปอ หยังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2550 หน้า 19 12/07/2550
979 2550 ยา อย.ตั้งทีมงานเปิดทางแพทย์ใช้ยาลดตกเลือดจากทำแท้ง Pre-marketing อย.พิจารณาการผ่อนคลายกฎในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ ภายหลังจากที่ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ส่งหนังสือเสนอในแง่การใช้ประโยชน์ของยาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเสียเลือดมากจากการทำแท้งได้ไม่ว่าการแท้งจะเกิดจากสาเหตุใด เพราะเป็นการช่วยมดลูกบีบตัวทำให นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 ส.ค. 2550 หน้า 11 01/08/2550[First] 25 26 27 28  [Last]  หน้าที่ : 28
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
108208 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.