Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
145 2532 ยา คำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 3 ฉบับ Pre-marketing อย. เสนอให้ สธ. เพิกถอนทะเบียนตำรับยา 3 ฉบับได้แก่ ตำรับยาผสมที่ใช้รักษาโรคหอบหืดที่มีตัวยาสเตอรอยด์เป็นส่วนผสม , ตำรับยาผสมยาอะนาโบลิก สเตอรอยด์ กับไวตามิน และ/หรือ ไซโปรเฮตาดีน และตำรับยาผสมระหว่าง ไซโปรเฮตามีนกับไวตามิน หรือฟิโซติเฟนกับไวตามิน เนื่องจากมีผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือ ข่าวเพื่อมวลชน ปี 2533 27/11/2532
146 2533 ยา การเพิกถอนทะเบียนตำรับยาL-tryptophan Post-marketing รายงานข่าวจากอเมริกามีผู้ป่วยตายจากการบริโภคสารL-tryptophan นี้เข้าไป ทาง อย.จึงได้มีการประกาศฯเพิกถอนทะเบียนตำรับยาตัวดังกล่าวที่เป็นยาเดี่ยว และในกรณีผสมต้องมีข้อบ่งใช้ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นอาหารทางการแพทย์เท่านั้น และให้จำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น หนังสือรายงานประจำปี2533 00/00/2533
167 2533 ยา ยาเร่อันตราย พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ในกรณีที่ยังคงพบว่ามีขายยาในลักษณะเป็นรถเร่ รถฉายหนังขายยาหรือมีการขายยาโดยร้านขายของชำตามหมู่บ้าน ทาง อย.แจ้งว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะยาที่ขายส่วนใหญ่นั้นเป็นยาที่ผิดกฎหมายในลักษณะต่างๆ เช่น ยาปลอม ยาเสื่อมคุณภาพ ยาไม่ได้มาตราฐาน ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ยาที่เพิกถอนทะเบียนตำรับแล้ว และยาชุด ซึ่งยาที่โฆษณามักมีลักษณะโอ้อวดเกินจริง ทาง อย.จึงเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อยาจากแหล่งขายยาดังกล่าวเป็นอันขาด เพราะผู้ขายเหล่านี้ไม่มีความรู้ในเรื่องยาอาจทำให้ผู้ซื้อได้รับอันตรายจากการใช้ยาได้ และควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรดูแล หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 13/02/2533
173 2533 ยา อย่ากินยาแก้ปวดผสมเครื่องดื่มให้กำลังงาน พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ตามที่ผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มนิยมซื้อยาแก้ปวดลดไข้ชนิดซองมารับประทานร่วมกับเครื่องดื่มให้กำลังงาน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มฤทธิ์การบำรุงกำลังและทำให้สดชื่นเป็น 2 เท่า ทาง อย. เตือนว่า การรับประทานยาแก้ปวดลดไข้และเครื่องดื่มให้กำลังงานที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเหมือนกันนั้น อาจทำให้ร่างกายได้รับปริมาณคาเฟอีนเกินขนาด ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ชีพจรเต้นเร็ว และอาจชักได้ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจผิดปกติอยู่แล้วอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ และผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารจะทำให้มีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2533 29/06/2533
179 2533 ยา ยาควบคุมพิเศษ Pre-marketing ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 6 วันที่ 13 ก.ย. 2533 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 13/09/2533
183 2533 ยา สธ.สั่งเพิกถอนยาเตตระไซคลิน Pre-marketing สธ.ได้มีคำสั่งกระทรวงฯที่ 848/2533 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำรับยา เพื่อเพิกถอนสำคัญการขึ้นทะบียนตำรับยาเตตระไซคลิน ดังนี้ ยาที่มีจุดมุ่งหมายใช้สำหรับเด็ก ยาเตตระไซคลินชนิดน้ำเชื่อม ยาน้ำแขวนตะกอน และยาผงบรรจุซอง ยาเตตระไซคลินชนิดเม็ดหรือแคปซูลที่มีความแรงต่ำกว่า 250 มิลลิกรัม โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2534 06/12/2533
184 2533 ยา อย.รณรงค์เผยแพร่ความรู้ยาแก้ปวดลดไข้ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จากที่ อย.ได้ติดตามศึกษาสูตรตำรายาแก้ปวดลดไข้ที่มีแอสไพรินและคาเฟอีนเป็นส่วนผสมจะพบว่า ยาดังกล่าวมีใช้จำหน่ายทั่วโลก รวมทั้งในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการควบคุมยาอย่างเข้มงวด เช่น อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน ส่วนในประเทศไทยนั้น อย.ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอกชนที่ติดตามเรื่องการใช้ยาแก้ปวดไข้ของประชาชน เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยา แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพียงพอ ที่จะใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสูตรยาดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน อย. จึงให้มีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาแก้ปวดลดไข้ชนิดบรรจุซอง โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ หนังสือ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน ปี 2534 20/12/2533[First] 4 5 6 7 8 9 10  [Last]  หน้าที่ : 7
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
219310 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.