ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Andrews University
Arizona Health Sciences Library
Arizona State University
Australian National University
Brown University Library
British Library
Boston University Medical Center
Cambridge Library University
Columbia University Library
Deakin University
Durham University
Eastern Oregon State University
Edith Cowan University
Estonian Agricultural University Library
Hawaii Medical Library
Hong Kong City University
Hong Kong University of Science &Technology
Illinois State University
Keele University
Kent State University
Lincoln University
Loyola Marymount University, Los Angeles
Marquette University
Massey University
Michigan State University
Monterey Institute of International Studies
Murdoch University
Nation Library Of Medicine
Ohio Library and Information Network (Ohiolink)
Ottawa University Library
Pace University
Rochester Institute of Technology
San Francisco State University
Southern Illinois University, Carbondale
Tallinn Technical University
Trinity College, Cambridge University
University of London
University of Massachusetts, Amherst
University of Melbourne
University of Michigan Business School
University of New England
University of New Mexico General Library
University of Queensland
University of San Diego
University of Sydney
University of Technology, Sydney
University of Washington
University of Western Australia
University of Western Ontario
Washington Library
Yale University Library
Yale Medical Library
อย. โฮมเพจ ศูนย์วิทยบริการ-โฮมเพจ